Heiveld Zomerdubbels 2021

De "Heiveld ZOMERdubbels" is een vriendschappelijke competitie waarvan de wedstrijden gespeeld worden tussen 29 mei 2021 en 28 augustus 2021. De laatste dag van de competitie wordt voorzien als finaledag waarbij de twee hoogst genoteerde ploegen per poule het tegen elkaar opnemen voor de titel. Wanneer er 2 ploegen in het eindklassement eindigen met hetzelfde aantal punten is het onderling duel beslissend. Indien er 3 of meer ploegen gelijk staan en onderlinge duels geen uitsluitsel geven, wint de ploeg met het minst aantal verloren games in de onderlinge duels.

REGLEMENTEN

 • De VTV-reglementering voor dubbeltornooi-competitie is geldig, d.w.z. er wordt gespeeld naar 2 gewonnen sets en bij gelijke stand na 2 sets beslist een super tiebreak (tot 10 punten met 2 punten verschil) de wedstrijd.
 • De punten worden als volgt verdeeld:
  • een gewonnen wedstrijd in 2 sets: 3 punten
  • een gewonnen wedstrijd in 3 sets: 2 punten
  • een verloren wedstrijd in super tiebreak: 1 punt
  • een verloren wedstrijd in 2 sets: 0 punten
 • Alle poulewedstrijden dienen gespeeld te worden tijdens de voorziene periode van mei 2021 tot en met augustus 2021 op de terreinen van T.C. Heiveld op volgende beschikbare momenten:
  • zaterdag: van 14u tot 19 uur (aanvang laatste wedstrijden)
  • zondag: van 10u tot 19 u  (aanvang laatste wedstrijden)
  • ook op vrije uren op weekdagen 
 • Dagen waarop niet kan gespeeld worden zullen tijdig bekendgemaakt worden door de organisatie.
 • Bij aankomst op de club dient men zich aan te melden aan de bar van T.C. Heiveld. De eerste voltallige wedstrijd (4 spelers aanwezig en aangemeld) begint zijn wedstrijd op het eerst vrijgekomen veld. De winnende ploeg van een wedstrijd geeft de uitslag door aan de bar van T.C. Heiveld.
 • Er kunnen geen wedstrijden meer geannuleerd of ontkoppeld worden een week voorafgaand aan de geplande wedstrijd. Verplicht vervanging te zoeken tijdens de laatste week. (Men dient uiteraard rekening te houden met max aantal punten van de reeks!) Anders wordt de wedstrijd verloren met 2x 6/0. Wanneer de tegenstanders akkoord gaan kan uiteraard gezocht worden naar een nieuwe datum.
 • Raadpleeg regelmatig deze website om een overzicht te bekomen van je wedstrijden. Planning, rangschikking en resultaten kan je hierop gemakkelijk volgen.
 • Contacteren van een tegenstrever en het vastleggen van een wedstrijd mag, wel dient de organisatie tijdig op de hoogte te worden gebracht
 • Respecteer uw partner, uw tegenstrever en de organisatie.
 • De minimum leeftijd van elke speler is 14 jaar.
 • Wees steeds tijdig aanwezig voor de aanvang van uw wedstrijd.
 • Er moet met geschikte tenniskledij en schoenen gespeeld worden.
 • Men speelt de zomerdubbels met het klassement dat men heeft op 1 mei 2021.
 • Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen op de tennisterreinen.
 • In uitzonderlijke gevallen zoals langdurige ziekte, kwetsuur of dergelijke zal de partner een vervanger mogen zoeken. Vervangers mogen spelen met het klassement dat ze hebben op het moment van de wedstrijd(en) . Uiteraard mag men niet het maximum aantal punten van de reeks overschrijden.
 • Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen afwijkende beslissingen nemen .

Reeksen

DUBBEL HEREN:                           

 • Tot 15 punten : 
 • Tot 30 punten 
 • Tot 60 punten       
 • Tot 90 punten       

DUBBEL GEMENGD:                   

 • Tot 15 punten           
 • Tot 25 punten 
 • Tot 40 punten 
 • Tot 60 punten          

DUBBEL DAMES:          

 • Tot 15 punten  
 • Tot 25 punten               
 • Tot 40 punten   
 • De organisatie houdt zich het recht voor een reeks al dan niet te laten starten of om 2 reeksen samen te voegen.
 • Het maximaal aantal deelnames per speler is ongelimiteerd.

Allerlei

 • Bij iedere betwisting van welke aard ook is alleen de organisatie bevoegd om te beslissen.
 • Inschrijving: na het sturen van een mail met vermelding van de reeks waarin men wil meedoen, krijgt men een registratiecode om de desbetreffende ploeg in te schrijven.
 • Inschrijven kan tot en met 22 mei 2021. Bij inschrijving erkennen de spelers het reglement van de zomerdubbels te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Het is ook mogelijk dat bepaalde reeksen vroegtijdig worden afgesloten 
 • Wees fair op en rond het speelveld, onsportief gedrag kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 • De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongelukken met lichamelijke en/of stoffelijke schade. Alleen de spelers die aangesloten zijn bij de VTV zijn verzekerd, de andere kunnen zich steeds laten verzekeren bij de VTV via de organisatie.
 • Ploegen die zich niet actief inzetten om wedstrijden te plannen en te spelen kunnen geweigerd worden bij een volgende deelname.
 • In de loop van de competitie worden de ontkoppelde wedstrijden 2 x opnieuw gepland door de computer. De betrokken spelers worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via mail.

Voor de organisatie:
Peter Meynendonckx , Jelle Van  Remoortel en Hugo Luyckx

voor alle info mailadres winterdubbels@heiveld.com